Baanreglement

Van tennisvereniging “De Ruucstoppelen” te Sint Philipsland

Algemeen:

 • Ieder lid van de vereniging heeft rechten en plichten waaraan men zich hoort te
  houden om te bereiken dat men in goed harmonie de tennissport kan beoefenen.

Reglement voor het bespelen van de banen:

 • Reserveren van een baan is mogelijk indien men aanwezig is op het park en de gewenste speeltijd afhangt op het bord in de hal van de kantine, vrij spelen is mogelijk indien de banen niet gereserveerd zijn voor competitie, toernooi, training of andere door de vereniging georganiseerde evenementen.
 • Jeugdleden tot 12 jaar kunnen spelen tot 19.00 uur
 • Jeugdleden van 12 tot 18 jaar kunnen spelen tot 21.00 uur
 • Voor senioren zijn de banen maximaal open tot 23.00 uur, tenzij er door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn.
 • Reserveren via afhangen is voor enkelspel maximaal 30 minuten.
 • Reserveren via afhangen is voor dubbelspel maximaal 60 minuten.
 • Speeltijd begint op de halve of hele uren.
 • Leden kunnen afhangen op volgorde van aankomst op de tennisbaan.
 • Bij invallende duisternis kan de verlichting worden ingeschakeld via de knoppen in de meterkast in de hal. Echter alleen indien men bekend is met de inschakelprocedure. Zie instructie in de meterkast.
 • De lampen niet onnodig later branden!!
 • Bij racketruil niet mogelijk banen te reserveren: er dient gezamenlijk gespeeld te worden, zodat iedereen een balletje kan slaan. (met 5 op 1 baan of om ‘t ½ uur)
 • Na elke tennispartij dienen de banen te worden geveegd met de daarvoor bestemde sleepnetten en op de manier die staat aangegeven op het bordje op het toegangshek.
 • Bij natte banen beter om niet te vegen!!
 • De banen mogen alleen bespeeld worden door personen die tennisschoenen dragen en niet met sportschoenen met groef profiel.
 • Bij sneeuw en hevige regelval de banen niet betreden. Ook tijdens een dooiperiode is het gebruik van de banen verboden!!
 • Wie aantoonbaar schade veroorzaakt is aansprakelijk voor de reparatiekosten.
 • Schoenen afkloppen op de baan, niet op het terras of in de kantine.
 • Voor uw veiligheid bij onweer de banen verlaten!

Het bestuur kan naleving van het reglement controleren en heeft het recht bij overtreding van het reglement sancties toe te passen.